لودسل

لودسل مرجع پرس 60 تن زیمنس آلمان

لودسل مرجع پرس 60 تن زیمنس آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل 33 تن پرسی شنک آلمان

لودسل 33 تن پرسی شنک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 قطعه

لودسل مرجع کشش پرس 2 تن H.B.M آلمان

لودسل مرجع کشش پرس 2 تن H.B.M آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل مرجع 500 کیلویی Mettler سوئیس

لودسل مرجع 500 کیلویی Mettler سوئیس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل 2 تن کششی مرجع یاماتو ژاپن

لودسل 2 تن کششی مرجع یاماتو ژاپن

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل 70 تن پرسی یاماتو ژاپن

لودسل 70 تن پرسی یاماتو ژاپن

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل پرسی مرجع H.B.M آلمان

لودسل پرسی مرجع H.B.M آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل 2 تن اس تایپ سارتریوس آلمان

لودسل 2 تن اس تایپ سارتریوس آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 قطعه

لودسل پرس H.B.M آلمان ظرفیت 1 تن

لودسل پرس H.B.M آلمان ظرفیت 1 تن

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

لودسل 50 تن پرسی کوتی آمریکا

لودسل 50 تن پرسی کوتی آمریکا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس دقت پویای نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-اشرفی اصفهانی - بعد از پل همت - خیابان گلستان شرقی - کوچه بهاران دوم - پلاک 10

تلفن : 021-44606969, 021-44606973

وب سایت : www.dpncalibration.ir


جستجو